ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่องการให้ทุนอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร
 
       
 
ประกาศให้ทุนประจำปี  2563
   
   
   
   
   
   
   
       
 
ประกาศให้ทุนประจำปี  2562
 
 
 
   
   
   
ประกาศให้ทุนประจำปี  2561
 
 
 
   
   
   
 
       
 
ประกาศให้ทุนประจำปี  2560
 
 
 
 
   
   
ประกาศให้ทุนประจำปี  2559
 
 
 
   
   
   
   
 

 
ประกาศให้ทุนประจำปี  2558
 
 
 
   
   
   
   
ประกาศให้ทุนประจำปี  2557
 
 
 
 
   
   
 

 
ประกาศให้ทุนประจำปี  2556
 
 
 
   
   
   
 

 
ประกาศให้ทุนประจำปี  2554
 
 
 
 
   
   
ประกาศให้ทุนประจำปี  2553
 
 
 
 
 
   
 

 
ประกาศให้ทุนประจำปี  2552
 
 
 
 
 
   
ประกาศให้ทุนประจำปี  2551
 
 
 
 
 
   
 

 
ประกาศให้ทุนประจำปี  2550
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
ประกาศให้ทุนประจำปี  2549
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
ประกาศให้ทุนประจำปี  2548
 
 
 
 
 
 
 
   
ประกาศให้ทุนประจำปี  2547
 
 
 
 
 
 
   
   
 

 
ประกาศให้ทุนประจำปี  2546
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
ประกาศให้ทุนประจำปี  2545
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 

 
ประกาศให้ทุนประจำปี  2544
 
 
 
 
 
 
 
   
ประกาศให้ทุนประจำปี  2543