| หน้าหลัก | ภาระงาน | บุคลากร | สอบถามปัญหากฎหมาย | ติดต่อเรา | 
ฝ่ายนิติการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 

 

 
   
  งานนิติการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถนนอินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
  โทรศัพท์ 0-5541-6601-30 ต่อ 0,1605,1609,1645,1658