055 416601-20 ต่อ 1645,1647 person.uru@gmail.com

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานประเภทจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๔)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานประเภทจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๓)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 4)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 3)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566