055 416601-20 ต่อ 1645,1647 person.uru@gmail.com
Untitled Document
  ประเภทบุคลากร จำนวน เปอร์เซนต์
image ข้าราชการ   60 6.75
image พนักงานมหาวิทยาลัย   642 72.22
image ลูกจ้างประจำ   2 0.22
image พนักงานชั่วคราว   162 18.22
image พนักงานราชการ   22 2.47
  รวมทั้งหมด 889 100
 

hit counters