055 416601-20 ต่อ 1645,1647 person.uru@gmail.com
Untitled Document
  ประเภทบุคลากร จำนวน เปอร์เซนต์
image ข้าราชการ   65 7.22
image พนักงานมหาวิทยาลัย   628 69.78
image ลูกจ้างประจำ   4 0.44
image พนักงานชั่วคราว   181 20.11
image พนักงานราชการ   22 2.44
  รวมทั้งหมด 900 100
 

hit counters