055 416601-20 ต่อ 1645,1647 person.uru@gmail.com
Untitled Document
  ประเภทบุคลากร จำนวน เปอร์เซนต์
image ข้าราชการ   60 6.71
image พนักงานมหาวิทยาลัย   644 72.04
image ลูกจ้างประจำ   2 0.22
image พนักงานชั่วคราว   167 18.68
image พนักงานราชการ   21 2.35
  รวมทั้งหมด 894 100
 

hit counters