055 416601-20 ต่อ 1645,1647 person.uru@gmail.com
Untitled Document
  ประเภทบุคลากร จำนวน เปอร์เซนต์
image ข้าราชการ   58 6.66
image พนักงานมหาวิทยาลัย   635 72.9
image ลูกจ้างประจำ   1 0.11
image พนักงานชั่วคราว   156 17.91
image พนักงานราชการ   20 2.3
  รวมทั้งหมด 871 100
 

hit counters