055 416601-20 ต่อ 1645,1647 person.uru@gmail.com
Untitled Document
  ประเภทบุคลากร จำนวน เปอร์เซนต์
image ข้าราชการ   61 6.81
image พนักงานมหาวิทยาลัย   647 72.21
image ลูกจ้างประจำ   2 0.22
image พนักงานชั่วคราว   169 18.86
image พนักงานราชการ   17 1.9
  รวมทั้งหมด 896 100
 

hit counters