055 416601-20 ต่อ 1645,1647 person.uru@gmail.com
ข่าวรับสมัครงานย้อนหลัง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (งบรายได้) สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและวิชาเฉพาะตำแหน่งและมีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) สายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 3

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (งบรายได้) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (งบรายได้) สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2

ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจ้าง อัตราค่าจ้าง และค่าสิทธิประโยชน์ของสาขาที่ขาดแคลนทางด้านการพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2565 DOWNLOAD ใบสมัคร